Programmeringsprinciper i Java
 • Antal sidor: 789
 • Upplaga: 1
 • Förlag: Lund : Studentlitteratur
 • Språk: Svenska
 • Publicerad: 2013-09-17
 • ISBN: 9789144094427

Programmeringsprinciper i Java

Fadil Galjic

Lund : Studentlitteratur, 2013-09-17, Svenska

540 kr

Programmeringsprinciper i Java är en lärobok i grundläggande programmering och objektorienterad programmering. Det finns tre parallella spår genom boken: lättförståeliga konceptbeskrivningar, exempelprogram med sammanfattningar och förklaringar samt övningar som lyfter fram typiska programmeringssituationer. Genom att ett och samma ämne belyses på tre olika sätt underlättas och fördjupas inlärning och förståelse.

Den första delen av boken omfattar grundläggande programmeringskunskaper. Datalagring och databearbetning, logik, ett programs organisation och klassbibliotek behandlas. En introduktion till algoritmer tar upp en central plats i boken. Avsnittet om algoritmer visar vägen från ett problem till dess lösning i form av ett program.

Användning av objekt i olika sammanhang behandlas i den mellersta delen av boken. Objekten används i samband med teckensträngar och tal, och för hantering av undantagssituationer i ett program. Ett programs kommunikation med sin omgivning (standardinmatning och -utmatning samt filer) är ytterligare en situation där objekt används.

Den avslutande delen går djupare in på objektorienterad programmering och presenterar strategier för att definiera egna typer av objekt. Vidare beskrivs arv, klasshierarkier och gränssnitt. Typoberoende programmering behandlas både i samband med klasshierarkier och i samband med gränssnitt.

Programmeringsprinciper i Java kan användas som kurslitteratur för olika programmeringskurser, på såväl universitets- som gymnasienivå och kräver inga förkunskaper. Boken kan även användas av alla som på egen hand vill lära sig programmeringsprinciper och Java.
 • Antal sidor: 789
 • Upplaga: 1
 • Förlag: Lund : Studentlitteratur
 • Språk: Svenska
 • Publicerad: 2013-09-17
 • ISBN: 9789144094427

Visa liknande artiklar
560 kr
Ej i lager
Ej i lager
640 kr
Ej i lager
Ej i lager
690 kr
680 kr
Ej i lager
Ej i lager