Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal
  • Språk: Svenska
  • ISBN: 9781447925064

Ej i lager

Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal

Christensen, Rosita

Svenska

590 kr
Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal beskriver och förklarar grundläggande fysiologiska mekanismer från cell till enskilda organsystem och samverkan mellan de olika systemen. Organsystemens anatomi beskrivs grundligt i texten och illustreras genom en mångfald av bilder i färg. Förutom de klassiska fysiologikapitlen har boken även ett kapitel om fysisk aktivitet, och ett om det naturliga åldrandet. Boken riktar sig främst till studenter på sjuksköterskeprogrammet men den lämpar sig också som referenslitteratur för sjuksköterskor under specialistutbildning, exempelvis IVA - anestesi - och operationsutbildning, samt för yrkesverksamma sjuksköterskor. Boken kan med fördel även användas av de som studerar till naprapater, kiropraktorer, sjukgymnaster, massörer, arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper inom vårdområdet. • Rikt illustrerad introduktion till anatomi och fysiologi • Fallbeskrivningar kopplade till omvårdnadsdiagnostik utifrån NANDA • Fysiologin och anatomin anknyts till den kliniska verkligheten genom ett flertal faktarutor.
  • Språk: Svenska
  • ISBN: 9781447925064

Visa liknande artiklar
590 kr
Ej i lager
Ej i lager
200 kr
Ej i lager
Ej i lager
200 kr
Ej i lager
Ej i lager
200 kr
Ej i lager
Ej i lager
200 kr
Ej i lager
Ej i lager
220 kr
Ej i lager
Ej i lager
210 kr
Ej i lager
Ej i lager
210 kr
Ej i lager
Ej i lager
190 kr
Ej i lager
Ej i lager
200 kr
Ej i lager
Ej i lager